Bijgewerkt op 05/08/2019   

YAPPA BV 
Eikaart 6,
3740 Bilzen
BE 0679.758.479
privacy@yappa.be
 

Yappa hecht veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt: vb. voor inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het invullen van ons contactformulier of bij het antwoorden op een vacature. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het specifiek doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden. Jouw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden.

Wat houden wij van jou bij?

Naam en e-mailadres/telefoonnummer. Dat is alles wat Yappa van jou vraagt wanneer je je wenst in te schrijven op onze nieuwsbrief en/of wanneer je ons een vraag wenst te stellen. Deze gegevens worden opgenomen in een online platform dat ons helpt met het versturen van onze nieuwsbrieven of het beantwoorden van jouw vragen.

Deze informatie wordt slechts bijgehouden voor het doel waar het toe dient, namelijk om je ofwel nieuwsbrieven te sturen ofwel om op je vraag te antwoorden. De gegevens die worden bijgehouden om je nieuwsbrieven te sturen, worden slechts bijgehouden totdat je je afmeldt van deze dienst. Indien je ons een vraag stelt via het formulier op de Yappa-website, houden we je gegevens bij tot wij je vraag hebben kunnen beantwoorden en maximaal 3 jaar nadat je deze aan ons hebt verstrekt, onverminderd de rechten die je kan uitoefenen (zie “Wat kan je ons vragen?”).

Wat kan je ons vragen?

Je beschikt over verschillende rechten: met name een recht tot inzage, correctie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering).

Indien je gebruik wenst te maken van deze rechten vragen wij je ons een e-mail te versturen op privacy@yappa.be. Wij gaan vervolgens onmiddellijk aan de slag om het nodige te doen. Om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen je gegevens kan opvragen, vragen wij je bij elk verzoek een bewijs van identiteit af te leveren.

Je surfgedrag op de Yappa-website

Het bezoek van een gebruiker op onze website leert ons enorm veel over wat gebruikers zoals jij belangrijk vinden. Vandaar ook dat Yappa anonieme of geaggregeerde gegevens kan verzamelen, zoals browser type, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je op de Yappa-website terecht bent gekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Yappa-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. De gegevens die Yappa hier bijhoudt, worden op een louter anonieme wijze bijgehouden zonder dat een identificatie ooit nog mogelijk is.

Wat met zogenaamde ‘cookies’?

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer of jouw mobiel apparaat geplaatst worden en dit enkel en alleen om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Meer over cookies kan je hier lezen.

Vragen of klachten?

Indien je hieromtrent vragen of klachten heeft, gelieve ons te contacteren via privacy@yappa.be.

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - contact@apd-gba.be).

 

 Afdrukken