Klant is koning, wij doen de DNA-test

Alles wat je doet, staat in het teken van de noden en behoeftes van jouw klant. Althans, dat zou toch zo moeten zijn. Uiteindelijk ligt jouw lot in hun handen. Het zou dus niet zo verstandig zijn om zonder voorkennis aan de slag te gaan. Weten wie je wil bereiken en waarom is cruciaal. Pas daarna volgt de uitvoering.

Wat weten we al?

Bij een doelgroepanalyse bekijken we eerst welke informatie we al hebben. Hoe ziet volgens jou de huidige doelgroep(en) eruit? Wat hebben de verschillende stakeholders hierover te vertellen? Zijn er al doelgroepanalyses voorhanden?

Bestaande data geeft ook een beeld van de huidige doelgroep of doelgroepen. Statistieken in Google Analytics of Facebook vertellen ons meer over de meest vertegenwoordigde leeftijden, de locaties waarin jouw doelgroep zich bevindt, de interesses die ze hebben, enzovoorts.

Wat weten we nog niet?

Daarna bekijken we welke informatie er nog nodig is om de juiste analyse te kunnen maken. Je begrijpt dat dit anders is bij een starter dan bij een gevestigde waarde. Het vergaren van info doen we op verschillende manieren: enquêtes uitsturen, interviews afnemen, focusgroepen bevragen, een marktonderzoek doen, enzovoorts.

Wat we hiermee vooral te weten willen komen zijn de noden, behoeftes en wensen van de doelgroep. Iets wat data ons niet kan vertellen.

Persona’s en hun customer journey

Genoeg verzameld. Met de verworven inzichten stellen we persona’s samen. Het aantal is afhankelijk van de doelgroepanalyse. We geven elk van hen een concrete invulling. Dit gaat van een naam en thuissituatie tot een empathy map die vertelt hoe elke persona zich voelt, wat hij of zij hoort, ziet of zegt.

Eens de persona’s volledig ingevuld zijn en dus elk van hen een bepaald segment vertegenwoordigt, bekijken we hoe de customer journey van elk persona eruitziet. Stap voor stap brengen we alles in kaart tot we een volledig beeld hebben van iedere gebruikersreis.

Deze segmenten maken het mogelijk om relevanter te communiceren met jouw doelgroep of de verschillende doelgroepen. Uiteindelijk geeft dit ons de input om relevante blogs te schrijven, een geschikte navigatie te maken voor je website of een geschikte tone-of-voice te bepalen.

Is er een match?

We weten nu waar de doelgroep van wakker ligt, maar biedt het aanbod hier ook een antwoord op? Misschien komen er wel opportuniteiten naar boven waar jij in eerste instantie niet van op de hoogte was. Een match tussen aanbod en behoeftes is prioriteit nummer één.

Daarnaast is er steeds het onderscheid tussen de doelgroep die je bereikt en de doelgroep die je wil bereiken. We bepalen samen de digitale strategie om ervoor te zorgen dat het gat tussen de twee zo klein als mogelijk is.

Doelgroepanalyse, iets voor jou?

Interesse in een doelgroepanalyse? Daar gaan we graag dieper op in tijdens een verkennend gesprek! Dien hier jouw aanvraag in.