Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers van kleine (tot 50 werknemers) en middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) jaarlijks tot € 7.500 subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ze kunnen dit gebruiken voor opleiding en advies. Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener.

Yappa is geregistreerd dienstverlener

Om een erkenningscertificaat te bemachtigen dient een onderneming te voldoen aan de KMOP-norm, een bundel van richtlijnen die ervoor zorgt dat een dienstverlener een betrouwbare partner is met een kwalitatief aanbod. Tijdens een uitgebreide doorlichting door een van de geselecteerde auditbureaus wordt nagegaan of de aanvrager aan deze norm voldoet. In juni 2022 werd door het Agentschap Ondernemen het certificaat voor Advies uitgereikt aan Yappa.

Met vragen over onze dienstverlening en de KMO-portefeuille kan je uiteraard bij ons terecht: boekhouding@yappa.be

Hoe verloopt zo'n aanvraag? 
Download een schematisch overzicht

Welke diensten aangeboden door Yappa kunnen gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille?

Via de pijler ADVIES bieden we diensten aan die gericht zijn op het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren van uw onderneming.  Een advies is een verzameling van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een dienstverlener, die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van de huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. 

Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.  ICT advies is professioneel, neutraal en onafhankelijk en wordt op ethisch verantwoorde wijze verstrekt.  Het is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van een project.

Enkele voorbeelden waarvoor u beroep kunt doen op de kmo-portefeuille

  • Opstellen van een digitale strategie / marketingplan
  • Concept fase voor een nieuwe website/webshop/web applicatie
  • In kaart brengen en voorstel tot verbetering van de bedrijfsprocessen
  • Website of webshop audit
  • Kanalenstrategie: welke boodschappen brengen we aan welke doelgroepen via welke kanalen, en hoe gaan we dat doen?
  • Cybersecurity: Security review applicatiesoftware en codebase

Op de website van het Agentschap Ondernemen vind je alle informatie over het gebruik van de kmo-portefeuille.