Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium is actief in het bouwen en beheren van sociale woningen in Limburg. Hun ambitie? Digitale voorloper in de sector zijn. En blijven. Niet zomaar of om ‘de eerste’ te zijn. Wél om de communicatielijnen in te korten en de relatie met bewoners te verstevigen. Spek voor de Yappa-bek, dus. 

De weg naar Cordium 2.0 digitaal

Cordium was altijd al een pionier. Ze gooiden in het verleden hoge ogen met hun digitale werking. Meer nog: in de sector gold hun vorige website als dé referentie. Toch voelde Cordium aan dat het tijd werd voor de volgende stap.

Prioriteit numero uno? De website, een eerste stap. Het doel: kortere communicatielijnen met bewoners én een helder instrument voor stakeholders creëren. Cordium wilde een stuk verder gaan. Hoe bouw je een duurzaam digitaal verhaal? Welke stappen zijn nodig?

Kortom, Cordium had nood aan een strategische partner. Om hun visie te vertalen naar een digitale strategie. En om de sprong naar ‘radicaal digitaal’ te maken. Die partnership — inclusief ‘klik’ — vonden ze bij Yappa.

 

Fundamenten bouwen voor een mensen-business

Een duurzaam digitaal verhaal bouw je op twee pijlers:

 • De visie van jouw organisatie (van binnen naar buiten)
 • De noden van je klanten en stakeholders (van buiten naar binnen)

De valkuil? Zomaar beginnen met bouwen aan een platform website. Niet, dus. Eerst zetten we — bewust — enkele stappen terug. Om inzichten te bekomen, te aligneren en een toekomstvisie uit te plotten. Met als uitkomst: een platform om Cordium’s diensten te digitaliseren. En waarbij er extra aandacht is voor het menselijke aspect. Cordium zit tenslotte in de mensen-business. 

 

Samen deepdiven rond de tafel

Betrokkenheid. Betrokkenheid. Betrokkenheid.

Waarom drie keer? Om aan te tonen hoe belangrijk het was om alle partijen — van bewoners tot stakeholders — nauw en van bij de start te betrekken in alle stappen voor het slagen van dit project. 

Als digitale partner organiseerde Yappa verschillende diepte-interviews. Met stakeholders zoals Digidak, medewerkers van het OCMW en de raad van bestuur gingen we op zoek naar de visie, noden en wensen van alle partijen.

Uit deze rondetafelgesprekken brachten we de belangrijkste punten in kaart via persona’s en customer journeys. Hier zagen we dat er sterk uiteenlopende eisen waren:

 • Sommige bewoners hadden nood aan informatie om met hun aanvraag, verhuis of onderhoud aan de slag te kunnen. 
 • Anderen zochten naar een manier om met elkaar en Cordium te connecteren.
 • Gemeentebesturen wilden correcte informatie — van werfopvolging tot de aanvraagprocedure van een woning.
 • Voor Cordium was het vooral zaak om alles te stroomlijnen. De juiste vragen moeten zo snel mogelijk bij de juiste mensen belanden.

Extra uitdaging? Een deel van het doelpubliek is laagtalig. Een eenvoudig, helder taalgebruik, duidelijke navigatie (iconen) én de mogelijkheid om in enkele kliks hulp te vragen, zorgden hier voor oplossingen.

Onze nieuwe website moest volledig zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen. Yappa ging in gesprek met elke groep. Bovendien deden ze eerst grondig research omtrent sociale huisvesting.
Alain Bielen
Directeur - Cordium CVBA

Van learning naar digitale oplossing

Deze learnings namen we op in een conceptueel model. Dit vertaalden we vervolgens naar wireframes, UX/UI-design en user stories. 

We bouwden een website die: 

 • eenvoudig te begrijpen, navigeren en beheren is.
 • onderscheid maakt in doelgroepen en relevante informatie bundelt.
 • alle informatie voor kandidaat-huurders bundelt: van hun plaats op de wachtlijst tot afspraken maken. 
 • het huurders mogelijk maakt om herstellingen aan te vragen via de herstellings-wizard.
 • regionaal nieuws voor huurders verzamelt.
 • het makkelijk(er) maakt om de juiste contactpersoon te vinden op basis van hun adres. 

Deze vereisten creëerden het kader van het Minimum Viable Product (*MVP) voor de Cordium website.

 

Testing, testing, 1 2 3...

Om het concept af te toetsen, organiseerden we usertests. Een 20-tal Cordium-huurders ging thuis — we spreken hier over volle Corona-tijd — aan de slag. Op basis van de feedback bepaalden we wat moest worden aangepast om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.

Vanuit MVP en user stories creëerden we een scope voor onze developers waaraan het vernieuwde platform moest voldoen. Met tussentijdse demo’s, gezamenlijke content-input en korte feedbackmomenten tijdens de testing hielden we de voortgang van de website samen op rails.

 

Radicaal digitaal proeft naar meer

Wat leverde deze aanpak op? Niet in het minst: een vlekkeloze ‘go-live’ begin juni, nadat eerder de raad van bestuur een zeer gesmaakte sneak peek kreeg. 

Vervolgens vroeg Cordium de bezoekers van het platform naar hun mening. 

 • Hoe gemakkelijk vind je informatie terug op de website?
  Score: 8,3/10.

 • Wat vind je van de opmaak van de nieuwe website?
  Score: 8,5/10

 • 100% gaf aan de website in de toekomst vaker te gebruiken voor zijn communicatie met cordium. 

Mooie resultaten, waar we fier op zijn. En die ons doen dromen om samen met Cordium die volgende stappen te zetten. Hiervoor kunnen we terugvallen op de product backlog uit het strategische voortraject.  

Enkele voorbeelden: de integratie van online inschrijven voor de wachtlijst, het intern beheer van herstellingsaanvragen en de implementatie van ‘Mijn Cordium’.

Het mag duidelijk zijn: Cordium en Yappa zijn nog lang niet uitgebouwd.

 

Benieuwd waar jouw digitale op­por­tu­ni­tei­ten liggen?